جرثقیل نیم دروازه ای تک پل

جرثقیل نیم دروازه ای تک پل

2019-11-27

جرثقیل نیمه دروازه ای  تک پل  Single girder semi gantry crane   

 این نوع جرثقیل ها با سازه تک پل در صنایع سبک از ظرفیت ۱تن تا ظرفیت ۲۰ تن و دهانه ۳۰ متر با قابلیت نصب کنسول از یک طرف و بالابرهای برقی سیم بکسلی و زنجیری و بالابرهای بادی جهت نصب در داخل سالن و بیرون سالن ها به موازات خط طولی سوله طراحی و مورد استفاده قرار می گیرد. یک ریل طولی این جرثقیل بر روی تیر حمال متصل به ستون سوله و ریل دیگر بر روی کف فنداسیون  قرار می گیرد.

همچنین در سالن های با عرض زیاد که نیاز به جابه جایی بار در محدوده خاصی باشد از این نوع جرثقیل ها زیر جرثقیلهای سقفی استفاده می گردد.
جرثقیل نیم دروازه ای تک پل از قسمتهای زیر تشکیل شده است
۱- بالابر برقی زنجیری یا بکسلی جهت بلند کردن بار
۲- ترولی جهت حرکت چپ و  راست بالابر در عرض
۳- پل جرثقیل نیم دروازه ای

۴- دو پایه

۵- خطوط برق رسان و تابلوهای برق و المانهای مربوطه

۶- چرخ ها و راهبر ها به انضمام موتور و گیربکس حرکت طولی جرثقیل

سازه جرثقیل های نیم دروازه ای  تک پل در شرکت مهندسی جرثقیل کیان به گونه ای طراحی میگردند که با مفصلی نمودن پایه ها به پلهای جرثقیل به راحتی و کمترین هزینه قابلیت مونتاژ ، جابجایی و دمونتاژ داشته باشد.

موارد کاربری : صنایع سبک ، بارانداز ، سنگ بری ، انبار آهن آلات و صنایع چوب و فولاد …

سازه جرثقیل های نیم دروازه ای  تک پل در شرکت مهندسی جرثقیل کیان به گونه ای طراحی میگردند که با مفصلی نمودن پایه ها به پلهای جرثقیل به راحتی و کمترین هزینه قابلیت مونتاژ ، جابجایی و دمونتاژ داشته باشد.

موارد کاربری : صنایع سبک ، بارانداز ، سنگ بری ، انبار آهن آلات و صنایع چوب و فولاد …

جرثقیلهای نیم دروازه ای تک پل در موارد و شرایط با کاربری خاص به تقاضای مشتریان تا  دهانه ۵۰ متر و ظرفیت ۳۰ تن توسط واحد فنی و مهندسی شرکت جرثقیل توان سازه کیان قابل طراحی و ساخت و نصب می باشد .

جهت دسترسی به بالابر و تجهیزات برقی جرثقیل بر روی یکی از پایه ها یا ستون سالت نردبان با حفاظ مناسب نصب میگردد.

جرثقیل های نیم دروازه ای تک پل بر روی ریل و فونداسیون  نصب میشوند و در جهت بالا و پایین توسط بالابر و در جهت عرضی سالن توسط ترولی و در جهت طولی سالن به واسطه راهبرهای طولی ( کلگی ) به حرکت در می آیند. به تناسب افزایش سرعت و ظرفیت جرثقیل نیم دروازه ای تک پل تعداد راهبرها چرخها و توان محرکه های طولی تغییر میکنند.