آموزش

آموزش

آموزش دوره های آموزشی آشنایی و تخصصی شناخت انواع جرثقیل ، تعمیرات و نگهداری، برق ، مکانیک، اپراتوری و تست و بازرسی انواع جرثقیل و متعلقات آن به صورت کلاس های تئوری و عملی در فضا و امکانات آموزشی فراهم شده در این شرکت برگزار می گردد . با حضور نفرات در این دوره ها از وابستگی شما در زمان خرابی جرثقیل به تولیدکننده و تأمین کننده کاسته و معلومات و راه حل های مهندسی توسط اساتید مجرب ، متخصص و با تجربه ما در اختیار دانش آموختگان قرار داده می شود و درنهایت با اطمینان خاطر از عملکرد ایمن و صحیح جرثقیل ، از حداکثر توان آن بهره مند شده و هزینه -های خود را به حداقل ممکن کاهش خواهید داد .