بالابر زنجیری

بالابر زنجیری:

این بالابر ها به واسطه زنجیر و قلاب اقدام به حمل بار می نماید که عموما از ظرفیت 125 کیلوگرم الی 10000 کیلوگرم به صورت استاندارد و یکپارچه Compact برقی و دستی در حالات 2 و 4 کاره با ارتفاع و  سرعت های متنوع و عمدتا در صنایع کم کار استفاده می گردند .