برق

خطوط برق رسان جرثقیل

خطوط برق رسان جرثقیل سی ریل و قرقره و کابل تخت در این خطوط ، از ریل های فولادی سبک و مقاوم با روکش آبکاری شده یا رنگی به همراه کابل های تخت ، نرم و انعطاف پذیر استفاده می شود .کابل ها توسط قرقره های چرخ فولادی و در خطوط ضدجرقه EX با قرقره های چرخ پلاستیکی ضد سایش یا فلزی با روکش عایق شده حمل می شوند . عمدتا در مسیرهای کوتاه طولی جهت انتقال برق قدرت و در مسیر عرضی جرثقیل ها جهت انتقال برق قدرت و فرمان استفاده می گردند.