جرثقیل بازویی

جرثقیل بازویی ستونی:

جهت جا به جایی های ایستگاهی و مانور کم در صنایع سبک و کم کار به صورت تمام دستی و برقی با زاویه گردش تا 360 درجه و ظرفیت 125Kg الی 10 تن به طول بازوی 2 الی 7 متر طراحی گردیده ، کم حجم و مقرون به صرفه می باشد.
کاربری : قطعه سازی ، تعمیرگاه ، خودروسازی ، خط تولید نوعی از این در ظرفیتهای سنگین و در صنایع تعمیرات شناور و بارانداز کشتی استفاده می گردد .

جرثقیل بازویی دیواری :

جهت جا به جایی های ایستگاهی و مانور کم در صنایع سبک و کم کار به صورت تمام دستی و برقی با زاویه گردش 180درجه و ظرفیت 125kKg الی 10 تن به طول بازوی 2 الی 7 متر طراحی گردیده .
در امتداد دیوارها و بر روی ستونهای سالن به عنوان جک جرثقیل مستقل یا مکمل جرثقیل سقفی استفاده می شود . کم حجم و مقرون به صرفه می باشد .
کاربری : قطعه سازی ، تعمیرگاه ، خودروساز ی، خط تولید