جرثقیل دیواری

جرثقیل دیواری : 

در دو نوع ستونی و دیواری جهت استفاده محدود در داخل یا بیرون سالن ساخته می شوند.
در نوع ستونی آن که بر روی یک ستون و فنداسیون مستقل نصب می شود توانایی جابه جایی بار حول محور ستون با زاویه 360 درجه فراهم شده .
 در نوع دیواری که بر روی یکی از ستون های سالن مستقر شده و معمولا با قابلیت  گردش زاویه 180 درجه نصب و اجرا می گردد .
 این جرثقیل ها معمولا جهت فضاهای محدود که امکان استفاده از جرثقیل سقفی و یا مونو ریل وجود ندارد استفاده می گردند و جهت جا به جایی های ایستگاهی  و عمدتا در صنایع سبک و کم کار نظیرکارگاه های قطعه سازی و تعمیرگاهی به صورت تمام دستی و برقی در ظرفیت Kg 125 الی 7 تن با طول بازوی 2 الی 8 متر استفاده می گردند.