جرثقیل سقفی تک پل

جرثقیل سقفی تک پل

از یک پل که بر روی دو راهبر با مجموع چهار چرخ تشکیل می شود این نوع جرثقیل ها عمدتا جهت بهره وری تا ظرفیت 5 تن و دهانه 24 متر با قابلیت نصب انواع بالابرهای زنجیری و سیم بکسلی به صورت دستی و برقی طراحی گردیده اند به طوری که بالابر وکالسکه از زیرپل آویزان می گردند ، دسترسی عرضی بالابر در این شکل از جرثقیل ها به مراتب بیشتر می باشد. این نوع جرثقیل سقفی به جهت نوع و شکل طراحی آن از متریال کمتری استفاده شده و اساساً به لحاظ وزن مرده پایین تر مقرون به صرفه می باشد و با اعمال بار مرده کمتر به سازه ستون های اصلی و تیر های حمال هزینه ساخت سالن را کاهش می -دهد ، زمان تولید و تحویل این جرثقیل کوتاه تر است. جرثقیل تک پل در موارد و شرایط با کاربری خاص با دهانه و ظرفیت سفارشی قابل طراحی و ساخت می باشد . عمدتا در صنایع سبک و کم کار از آن استفاده می گردد.