جرثقیل نیمه دروازه ای

جرثقیل نیمه دروازه ای

جرثقیل نیمه دروازه ای در صنایع سبک و سنگین تا ظرفیت 600 تن و دهانه 40 متر با سازه تک پل و جفت پل و قابلیت نصب کنسول از یک طرف جهت اجرا در داخل سالن و بیرون سالنها به موازات خط طولی سوله طراحی گردیده است .