خدمات

خدمات:

متخصصین شرکت مهندسی کیان حافظ منافع شما ، آماده است باارائه خدمات ذیل همواره و همه جا پاسخ گوی نیازهایتان باشد .
شما تنها نیستید ؛ با ما تماس بگیرید راجه به :
 بازرگانی
 مشاوره جرثقیل
 طراحی جرثقیل
 کنترل کیفیت و نظارت بر ساخت جرثقیل
 نصب و راه اندازی جرثقیل
 آموزش جرثقیل
 حفاظت و نگهداری جرثقیل
 نوسازی جرثقیل
 تست و بازرسی جرثقیل