Open winch

Open Winch

هر زمان در کاربری های خاص بالابرهای عمومی موجود در بازار به لحاظ ارتفاع ، سرعت و رژیم کاری پاسخگوی نیاز شما نباشند ، به پشتوانه دانش فنی و امکانات موجود در این شرکت قابلیت طراحی و تولید وینچ مورد سفارش شما تا ظرفیت 3000 تن فراهم می باشد.