جرثقیل بازویی

view live

جرثقیل بازویی ستونی:
جهت جا به جایی های ایستگاهی و مانور کم در صنایع سبک و کم کار به صورت تمام دستی و برقی با زاویه گردش تا ۳۶۰ درجه و ظرفیت ۱۲۵Kg الی ۱۰ تن به طول بازوی ۲ الی ۷ متر طراحی گردیده ، کم حجم و مقرون به صرفه می باشد.
کاربری : قطعه سازی ، تعمیرگاه ، خودروسازی ، خط تولید نوعی از این در ظرفیتهای سنگین و در صنایع تعمیرات شناور و بارانداز کشتی استفاده می گردد .
جرثقیل بازویی دیواری :
جهت جا به جایی های ایستگاهی و مانور کم در صنایع سبک و کم کار به صورت تمام دستی و برقی با زاویه گردش ۱۸۰درجه و ظرفیت ۱۲۵kKg الی ۱۰ تن به طول بازوی ۲ الی ۷ متر طراحی گردیده .
در امتداد دیوارها و بر روی ستونهای سالن به عنوان جک جرثقیل مستقل یا مکمل جرثقیل سقفی استفاده می شود . کم حجم و مقرون به صرفه می باشد .
کاربری : قطعه سازی ، تعمیرگاه ، خودروساز ی، خط تولید