جرثقیل نیمه دروازه ای

view live

جرثقیل نیمه دروازه ای در صنایع سبک و سنگین تا ظرفیت ۶۰۰ تن و دهانه ۴۰ متر با سازه تک پل و جفت پل و قابلیت نصب کنسول از یک طرف جهت اجرا در داخل سالن و بیرون سالنها به موازات خط طولی سوله طراحی گردیده است .