عضویت شرکت توان سازه کیان در انجمن صنایع جرثقیل ایران

عضویت شرکت توان سازه کیان در انجمن صنایع جرثقیل ایران

2021-12-19

انجمن صنفی کارفرمایی تولید کنندگان و سازندگان جرثقیل های صنعتی کشور، ثبت شده در وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی سازمانی است غیر انتفاعی و حامی اعضای انجمن و ذی نفعان این صنعت در کشور ایران به منظور بکارگیری ظرفیتهای قانونی کشور و ایجاد تعامل و انسجام حداکثری بین اعضاء و نهادهای دولتی و خصوصی با بهره گیری از تمامی ظرفیت های علمی, مدیریتی, تجربی و  مالی اعضاء حداکثر تلاش خود را در راستای اشتغال پایدار، بهبود و اعتلاء  فضای کسب و کار و رفع موانع توسعه کار و ارزش آفرینی فعالیت می نماید.

مدیریت محترم عامل شرکت توان سازه کیان، جناب آقای علی آراسته،  از اعضای اصلی هیت مدیره و هیات موسس انجمن جرثقیل سازان کشور بوده  و عهده دار ریاست کمسیون تسهیل کسب و کار و رفع موانع تولید می باشد. 

آدرس وب سایت انجمن جرثقیل سازان کشور :

https://www.namabazaar.com/fa/detail/company/30978

نویسنده:

سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید