مگنت ها

مگنت ها

2019-12-05

مگنتها: به صورت مغناطیس دائم و سیم پیچی شده جهت جا به جایی فلزات آهن در اشکال متفاوت طراحی گردیده و در کارخانجات فولاد ، انبار آهن آلات ، خودروسازی ، خطوط تولید کاربرد دارد.

نویسنده: